نوشته‌ها

معرفی نرم افزار وکلا

نرم افزار وکلا یک برنامه چند منظوره جهت کنترل و مدیریت مراکز حقوقی یا دفتر وکلا می باشد. هر وکیل با نصب این نرم افزار بر روی رایانه خود می تواند پرونده های موکلین خود را توسط نرم افزار مدیریت نمایدو همچنین قرارداد های حقوقی یا وکالتنامه های خود را توسط این نرم افزار چاپ و مدیریت نماید.

نرم افزار وکلا ضمن مدیریت پرونده های حقوقی ، امکان مدیریت صورت حساب موکلین را و هر وکیل می دهد. این نرم افزار مخصوص وکالت طراحی شده با بهره گیری از بانک اطلاعاتی قوی مایکروسافت اس کیول سرور امنیت و سرعت را برای اطلاعات حقوقی به ارمغان آورده است.