از جمله امکانات این نرم افزار وکالت می توان به: پذیرش موکلین و تشکیل پرونده، سیستم وقت دهی و مدیریت اوقات ملاقات و جلسات دادگاه، چاپ و مدیریت وکالت نامه و فرم های حقوقی، حسابداری ساده جهت صندوق، سیستم ارسال پیامک و یادآوری، سیستم مدیریت چک و حسابهای بانکی، … اشاره کرد